• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 21
Number Title Author Date Votes Views
21
the advent of the New Normal era
COAD | 2020.08.14 | Votes 2 | Views 2240
COAD 2020.08.14 2 2240
20
COVID-19
COAD | 2020.03.07 | Votes 0 | Views 2269
COAD 2020.03.07 0 2269
19
Happy New Year!!
COAD | 2020.01.14 | Votes 0 | Views 2597
COAD 2020.01.14 0 2597
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 2581
COAD 2019.09.28 1 2581
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 2536
COAD 2019.09.28 0 2536
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 2463
COAD 2019.08.05 0 2463
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 2500
COAD 2019.08.05 0 2500
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 2454
COAD 2019.08.05 0 2454
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 2328
COAD 2019.08.03 0 2328
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 2362
COAD 2019.08.03 0 2362