• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 20
Number Title Author Date Votes Views
20
COVID-19
COAD | 2020.03.07 | Votes 0 | Views 78
COAD 2020.03.07 0 78
19
Happy New Year!!
COAD | 2020.01.14 | Votes 0 | Views 194
COAD 2020.01.14 0 194
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 418
COAD 2019.09.28 1 418
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 427
COAD 2019.09.28 0 427
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 418
COAD 2019.08.05 0 418
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 376
COAD 2019.08.05 0 376
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 360
COAD 2019.08.05 0 360
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 326
COAD 2019.08.03 0 326
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 325
COAD 2019.08.03 0 325
11
COAD establish local subsidiary in Malaysia
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 370
COAD 2019.08.03 0 370