• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 20
Number Title Author Date Votes Views
20
COVID-19
COAD | 2020.03.07 | Votes 0 | Views 64
COAD 2020.03.07 0 64
19
Happy New Year!!
COAD | 2020.01.14 | Votes 0 | Views 178
COAD 2020.01.14 0 178
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 406
COAD 2019.09.28 1 406
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 416
COAD 2019.09.28 0 416
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 408
COAD 2019.08.05 0 408
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 367
COAD 2019.08.05 0 367
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 349
COAD 2019.08.05 0 349
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 318
COAD 2019.08.03 0 318
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 315
COAD 2019.08.03 0 315
11
COAD establish local subsidiary in Malaysia
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 357
COAD 2019.08.03 0 357