• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 21
Number Title Author Date Votes Views
21
the advent of the New Normal era
COAD | 2020.08.14 | Votes 2 | Views 1693
COAD 2020.08.14 2 1693
20
COVID-19
COAD | 2020.03.07 | Votes 0 | Views 1786
COAD 2020.03.07 0 1786
19
Happy New Year!!
COAD | 2020.01.14 | Votes 0 | Views 2028
COAD 2020.01.14 0 2028
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 2123
COAD 2019.09.28 1 2123
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 2084
COAD 2019.09.28 0 2084
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 2006
COAD 2019.08.05 0 2006
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 2062
COAD 2019.08.05 0 2062
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 2015
COAD 2019.08.05 0 2015
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 1873
COAD 2019.08.03 0 1873
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 1930
COAD 2019.08.03 0 1930