• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 21
Number Title Author Date Votes Views
21
the advent of the New Normal era
COAD | 2020.08.14 | Votes 0 | Views 452
COAD 2020.08.14 0 452
20
COVID-19
COAD | 2020.03.07 | Votes 0 | Views 609
COAD 2020.03.07 0 609
19
Happy New Year!!
COAD | 2020.01.14 | Votes 0 | Views 781
COAD 2020.01.14 0 781
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 998
COAD 2019.09.28 1 998
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 965
COAD 2019.09.28 0 965
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 930
COAD 2019.08.05 0 930
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 918
COAD 2019.08.05 0 918
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 892
COAD 2019.08.05 0 892
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 792
COAD 2019.08.03 0 792
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 849
COAD 2019.08.03 0 849