• บริการหลังการขาย

ติดต่อเรา

บริการหลังการขาย

ขั้นตอนที่. 01

รับข้อมูลปัญหาที่พบหน้างานทางจากช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมล์

ขั้นตอนที่. 02

ให้คำแนะนำแก้ปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์จากทีมผู้ชำนาญการและสร้างนัดหมายการแก้ไขหน้างาน

ขั้นตอนที่. 03

ทีมบริการหลังการขายแก้ปัญหาหน้างานภายใน48ไม่เกิน72ชั่วโมงหลังรับแจ้ง

ขั้นตอนที่. 04

ประเมินสาเหตุปัญหาที่พบรายงานและแจ้งผลลัพธ์ที่ได้จัดการ

ขั้นตอนที่. 05

เก็บรวบรวมข้อมูลให้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนติดตามผลการดำเนินงาน