• ประตูโหลดสินค้า

สินค้า

ประตูโหลดสินค้า | ประตูโรงรถ

สแตนดาร์ด ลิฟท์

ประโยชน์ที่ได้รับ เหมาะสมกับ อาคาร ที่ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
รูปแบบโครงสร้าง ประโยชน์ ถูกออกแบบมาใช้งานได้ง่าย ระบบ สแตนดาร์ด ลิฟท์ แทรคเซ็ท ด้วยระบบสปริงแพ็คเกจ ที่อยู่ด้านบนของประตู จึงตอยโจทย์ในการใช้งานได้ง่ายดาย

ไฮลิฟท์

รูปแบบ สถาปัตยกรรม เป็นรุ่น ที่เหมาะสมใช้กับอาคารที่มีหลังคาหรือซิลลิ่งสูง
บุญ อุปกรณ์ระบบ สปริง แพคเกจ จะติดตั้งอยู่ความสูงเหนือตัวประตู เพื่อให้ยานพาหนะ ขนาดใหญ่ สามารถผ่านเข้าออกได้

โลว์ลิฟท์

รูปแบบ สถาปัตยกรรม เป็นรุ่นที่เหมาะกับ อาคาร ซิลลิ่งต่ำ เหมาะกับ อาคารที่ต้องการใช้แสงเดย์ไลท์มาก แต่พื้นที่ บริเวณเหนือศรีษะมีข้อจำกัด
บุญ สามารถใช้ลิฟท์ มาตรฐาน แต่ระบบสปริงแพคเกจ จะถูกติดตั้ง ในแนวระนาบบริเวณ ระหว่างที่ประตูถูกม้วนเก็บ กับซิลลิ่ง ซึ่งใช้พื้นที่ว่างสูงไม่เกิน 265 มิลลิเมตร

เวอร์ติคอล ลิฟท์

รูปแบบ สถาปัตยกรรม รุ่นนี้ เหมาะสมกับ อาคาร ที่มีซีลลิ่งสูงมากๆเหมาะกับพีื้นที่ที่ มียานพาหนะค่อนข้างยาว ผ่านเข้าออก
บุญ ประตู ต้องเปิดได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือต้องไม่มีอุปกรณ์ใดกีดขวางแสง เดย์ไลท์ จากหลังคา ด้วยลักษณะจำเพาะการใช้แทรคไทพ์ นี้ ประตูจึงสามารถ เปิดได้ในแนวดิ่ง