• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 19
Number Title Author Date Votes Views
19
Happy New Year!!
COAD | 2020.01.14 | Votes 0 | Views 8
COAD 2020.01.14 0 8
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 241
COAD 2019.09.28 1 241
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 234
COAD 2019.09.28 0 234
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 279
COAD 2019.08.05 0 279
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 208
COAD 2019.08.05 0 208
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 204
COAD 2019.08.05 0 204
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 177
COAD 2019.08.03 0 177
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 171
COAD 2019.08.03 0 171
11
COAD establish local subsidiary in Malaysia
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 196
COAD 2019.08.03 0 196
10
COAD enforce fixed-price system by standard price table
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 185
COAD 2019.08.03 0 185