• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 18
Number Title Author Date Votes Views
18
COAD automatic door exhibited high speed door at 2019 PROPAK ASIA.
COAD | 2019.09.28 | Votes 1 | Views 168
COAD 2019.09.28 1 168
17
Coad exhibited in the Metalex 2018 exhibition
COAD | 2019.09.28 | Votes 0 | Views 159
COAD 2019.09.28 0 159
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 236
COAD 2019.08.05 0 236
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 166
COAD 2019.08.05 0 166
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 164
COAD 2019.08.05 0 164
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 143
COAD 2019.08.03 0 143
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 134
COAD 2019.08.03 0 134
11
COAD establish local subsidiary in Malaysia
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 157
COAD 2019.08.03 0 157
10
COAD enforce fixed-price system by standard price table
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 146
COAD 2019.08.03 0 146
9
COAD, 10 billion to achieve sales
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 121
COAD 2019.08.03 0 121