• ข่าว

COAD

ข่าว

Total 16
Number Title Author Date Votes Views
16
COAD Industrial Automatic Door, Exhibited in 'Propak Asia 2018' in Thailand.
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 82
COAD 2019.08.05 0 82
15
COAD is presenting Speed-doors in ‘New Environmental Exposition 2018' 
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 57
COAD 2019.08.05 0 57
14
COAD, 1st place in consumer satisfaction index for 3 consecutive years
COAD | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 62
COAD 2019.08.05 0 62
13
Required industrial site necessary item in the rainy season
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 52
COAD 2019.08.03 0 52
12
Selected as a COAD G-pass company
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 40
COAD 2019.08.03 0 40
11
COAD establish local subsidiary in Malaysia
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 43
COAD 2019.08.03 0 43
10
COAD enforce fixed-price system by standard price table
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 37
COAD 2019.08.03 0 37
9
COAD, 10 billion to achieve sales
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 40
COAD 2019.08.03 0 40
8
COAD, will be exhibited Speed-Door for indoor in '2017 COPHEX'
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 42
COAD 2019.08.03 0 42
7
Speed-Door COAD-Series "Fine Dust, Noise cut off effect"
COAD | 2019.08.03 | Votes 0 | Views 48
COAD 2019.08.03 0 48